BigC Hạ Long

  • Địa chỉ: phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

  • Phạm vi dịch vụ: Bảo trì & sửa chữa hệ thống máy phát điện

SPS SERVICES JOINT STOCK COMPANY

INTRODUCTION

SERVICES

LINK

Address: 4th floor, V1 Tower, Homecity, Group 51, Trung Kinh Street, Yen Hoa Ward, Hanoi

Email: info@sps.net.vn

Tel: 024 6259 6063

Hotline: 097 554 2368

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter

© 2015 SPS Services.,JSC